EXC Enduro 2022

KTM 250 EXC-F 2022

KTM250EXC-F2022
Varastossa  
  10990.00 €  

KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM250EXC-FSIXDAYS2022
Ei varastossa  
  11590.00 €  

KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2022

KTM250EXCSIXDAYSTPI2022
Varastossa  
  10960.00 €  

KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM450EXC-FSIXDAYS2022
Ei varastossa  
  12280.00 €  

KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM500EXC-FSIXDAYS2022
Varastossa  
  12590.00 €