EXC Enduro

 

 
 

KTM 500 EXC-F 2021

KTM500EXC-F2021
Varastossa
  Alk. 11490.00 €  

KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2021

KTM250EXC-FSIXDAYS2021
Varastossa
  Alk. 11590.00 €  

KTM 250 EXC TPI SIX DAYS 2021

KTM250EXCTPISIXDAYS2021
Varastossa
  Alk. 10560.00 €  

KTM 250 EXC TPI 2021

KTM250EXCTPI2021
Varastossa
  Alk. 9990.00 €  

KTM 150 EXC TPI 2021

KTM150EXCTPI2021
Varastossa
  Alk. 9170.00 €  

KTM 150 EXC TPI 2022

KTM150EXCTPI2022
Varastossa
  9380.00 €  

KTM 250 EXC-F 2022

KTM250EXC-F2022
Varastossa
  10990.00 €  

KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM250EXC-FSIXDAYS2022
Varastossa
  11590.00 €  

KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2022

KTM250EXCSIXDAYSTPI2022
  10960.00 €  

KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2022

KTM300EXCSIXDAYSTPI2022
  11090.00 €  

KTM 300 EXC TPI 2022

KTM300EXCTPI2022
Varastossa
  10590.00 €  

KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022

KTM300EXCTPIERZRO2022
  11830.00 €  

KTM 350 EXC-F 2022

KTM350EXC-F2022
Varastossa
  11280.00 €  

KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM350EXC-FSIXDAYS2022
Varastossa
  11990.00 €  

KTM 450 EXC-F 2022

KTM450EXC-F2022
  11520.00 €  

KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM450EXC-FSIXDAYS2022
  12280.00 €  

KTM 500 EXC-F 2022

KTM500EXC-F2022
  11660.00 €  

KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022

KTM500EXC-FSIXDAYS2022
  12590.00 €