Sekretesspolicy

Sekretesspolicyn ersätter det tidigare registeruttalandet.
Med denna sekretesspolicy informerar vi kunderna om principerna för vår behandling av personuppgifter.


Registeransvarig


RE Motors Oy, Bennäsvägen 141, 68600 Jakobstad
Företags-ID: 2096100-1


Du kan fråga mer om dataskydd och behandling av personuppgifter via e-post: info@remotors.fi

Vår integritetspolicy är baserad på respekt för integriteten för användare av våra tjänster. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med god behandlingssed och tillämplig lagstiftning.

 

Datainsamling

Vi samlar in information genom "cookies" av användare baserat på den information de tillhandahåller. Din personliga information behandlas alltid främst inom RE Motors. Vi använder partners för att tillhandahålla våra tjänster, i vilket fall våra partners också behandlar personlig information. Våra partners inkluderar: betaltjänstleverantörer (Paytrail), mjukvaru- och systemtjänstleverantörer och posttjänster (t.ex. Posti smartship service / Matkahuolto).

 

Vilken typ av information samlar vi in ​​och var samlas den in?


Vi sparar din grundläggande information till exempel vid registrering eller användning av tjänsten, såsom det material du producerar för tjänsten.

 

Information som samlas in

 • Den information som användaren själv har get samtycke till 
 • Kontakteuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation

Hämtad från tjänstanvändning och analys

 • Köphistorik t.ex. beställda produkter och deras prisinformation
 • Leveransinformation, såsom vald leveransmetod och leveransadress

Att tillhandahålla identifierings-, kontakt- och betalningsinformation är obligatoriskt vid köp av remotors.fi via Internet.

 

Vad används informationen för?

Informationen används för att förbättra kundupplevelsen och för att underlätta användningen av tjänsten, för att skapa marknadsföring och för att utveckla e-handel.

Personlig information används för:

 • Att upprätthålla kundservice
 • För leverans, behandling och arkivering av order
 • remotors.fi för att utveckla sin verksamhet och tjänster
 • För att förbättra kundupplevelsen
 • För analytiska och statistiska ändamål
 • Att producera mer personligt riktat innehåll och marknadsföring
 • För att förhindra missbruk
 • För att ge bättre kundservice
 • Informationen kommer att behandlas baserat på kundrelationen mellan kunden och butiken. Fjärrkontakter, avtalet, användningen av webbplatsen, kundens separata uttryckliga samtycke eller lagliga skyldigheter.

 

Vad sägs om kakor?


Vi använder cookies och annan liknande teknik för att analysera och förstå användningen av våra tjänster (Google Analytics)  kunna erbjuda kvalitativa erbjudanden. 

 

Hur länge sparas uppgifterna?


Vi lagrar uppgifterna så länge som är nödvändigt för ändamålet  i enlighet med gällande lag. 

 

Principer för registersäkerhet

 

remotors.fi.fi behandlar personuppgifter i enlighet med den gällande finländska dataskyddslagstiftningen. Att skydda personlig information är en viktig del av vår verksamhet. Endast RE Motors egna anställda har tillgång till kunddata och vår personal är utbildad för att använda informationen säkert och etiskt.

Lagringstid för personuppgifter
Personuppgifter förvaras i kundregistret till slutet av kundrelationen eller så länge som krävs enligt lag.

Köpperiod för lagring av data
I enlighet med gällande redovisningslag ska stödmaterialet förvaras i sex år från början av påföljande kalenderår efter räkenskapsårets slut.

 

Vilken typ av påverknings möjligheter har du?


Du har rätt att få information om hur och vilken personlig information som behandlas. Vårt senaste sekretesspolicy finns alltid tillgängligt på våra hemsida och du kan tex kolla dina egna uppgifter genom att logga in på sidan med dina inloggningsuppgifter. 

Du kan när som helst avsluta sitt kundkonto och begära att remotors.fi raderar dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst (info@remotors.fi).

 

Kommer min personliga information att lämnas ut till tredje part?


Vi kan lämna ut nödvändig information till tredje part för att säkerställa leverans.

Vi tillhandahåller information till följande tredje parter:

- För Analytics- och statistikpartners (Google Analytics)

- För transportbolagen, om den valda leveransmetoden är transport till upphämtningsstället, närmaste postkontor eller ända fram till din dörr (Posten, Matkahuolto)

- Till betalningsförmedlaren när du betalar med ett betalkort (Paytrail) 

- Till långivaren när kunden väljer kreditföretagets faktura eller avbetalning som betalningsmetod 

 

Datorbaserat kundsystem


Endast utsedd RE Motors-personal har tillgång till kundsysteminformation. Systemanvändare har personliga ID och lösenord. Personalen får endast använda kundsysteminformation enligt uppdragets krav. Personer som använder registret är bundna av tystnadsplikt. Systemet skyddas av ett säkerhetssystem mot externa hot.

Denna sekretesspolicy har uppdaterats 07.07.2020.