Köpvillkor


FRAKTKOSTNADER

På beställningar under 129 euro är faktkostnaden 9,90€ inom Finland (19,90€ för postens hemleverans). Vi debiterar inte fraktkostnader för beställningar över 129€ (Obs! Postens hemleverans fraktfritt för beställningar över 199 €). Webpresentkort levereras till din e-post utan tilläggskostnader.  Leverans inom EU även möjligt (tag kontakt via e-post info(@)remotors.fi). 

Stora och tunga paket, till exempel leverans av ATV kärror är 200 €.

BETALNINGSALTERNATIV

1. Kreditkortsbetalning: MasterCard, Visa-debet, Visa-kredit och Visa Electron.
2. Paytrail eller online-betalning. Paytrail plc (2122839-7) tillhandahåller betalnings- och finansiella tjänster relaterade till onlinebankbetalningar i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail plc köper betalningen och vidarebefordrar den till köpmannen. För användaren fungerar tjänsten precis som traditionell online-betalning. Ditt kontoutdrag visar Paytrail plc som gäldenär.
3. Betalning vid avhämtning. Betalning sker när du hämtar produkterna från vår butik

LEVERANS

Produkterna levereras via Posten eller Matkahuolto. Vi använder inte post eller buss förskott. Meddela mig omedelbart om ditt paket är skadat eller förlorat! Om produkten skadas eller går förlorad under retur av produkten, är kunden ansvarig för kostnaden. 

ÅNGRANDERÄTT

Du har rätt returnera dina beställda varor inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Kontakta oss (info@remotors.f) alltid innan du returnerar varan. Produkten som ska returneras måste vara oanvänd och i sitt ursprungliga förpackning. ELDELAR HAR INGEN RETUR RÄTT! Köparen står för frakten tillbaka. 

KLAGOMÅL

RE Motors Oy Ab garanterar att sina produkter är intakta vid leverans. Om produkten du beställt är defekt eller om du har fått fel produkt, vänligen kontakta oss Info@remotors.fi). Vid garanti ber vi dig alltid att kontakta oss först.

Välkommen att göra bra affärer med oss!

 

 

DELIVERY COSTS (within Finland) 

Delivery costs for orders under 129 euros 9.90 euros (post package to the front door 19.90 euros). For orders over 129 euros, we do not charge delivery costs (post package deliveried to your door free of charge over 199 €). We deliver Web Gift Cards to your email without shipping costs. Delivery within the EU is also possible (contact info@remotors.fi).

Delivery costs for large and heavy packages, eg an ATV's log cart, are € 200.

Payment options

1. Credit card payment: MasterCard, Visa Debit, Visa Credit and Visa Electron.
2. Paytrail. The payment and financial service related to online banking payments is implemented by Paytrail Oyj (2122839-7) in cooperation with Finnish banks and credit institutions. Paytrail Oyj buys the payment and settles it with the merchant. From the user's point of view, the service works just like traditional online payment. Paytrail Oyj will appear on your statement as a debit.
3. Payment upon collection. Payment is made when you pick up the products from our store

Delivery

Products are delivered through Posti or Matkahuolto. We do not use postal or bus advance. Please report immediately if the package is damaged or lost! If the product is damaged or lost during the product return, the customer is responsible for the costs.

Right of return

You have the right to return the products you have ordered via our webshop within 14 days of receiving the goods. Always contact us (info@remotors.fi) before returning the goods. The returned product must be unused and in its original package. The sender will reimburse the postage (if not ask for replacement items). ELECTRICAL COMPONENTS HAVE NO RETURN RIGHT!

Complaints

RE Motors Oy Ab guarantees that the products are intact upon delivery. If the product you ordered is defective, or you have received the wrong product, please contact (info@remotors.fi). Also in the event of a warranty claim, please always contact us first.

Welcome to make good deals with us!